Skip to main content

Salim – škola, ve které jsou děti rády

23.03.2014

Při příležitosti návštěvy guinejského koordinátora Mamadou Oury Diallo alias Oury Salim v České republice, bychom vám rádi představili vzdělávací komplex Salim (z arabštiny „Mír“), jehož je zakladatelem a který dnes poskytuje vzdělání od mateřské školy až po střední. Připravuje tedy studenty až k přijímačkám na vysokou školu.
Oury SalimSalim patří v Guineji mezi jednu z nejkvalitnějších a nejvyhledávanějších škol. Byla založena v roce 2008 v rámci projektů rozvojové spolupráce sdružení AGUIPAH (v Guineji) a Wontanara (v ČR).

V loňském roce se může pochlubit opravdu skvělými výsledky u zkoušek. Ze 102 žáků jich uspělo u přijímaček na college 97 a ze 127 studentů jich bylo 118 přijato na střední školu.

V Guineji má Salim statut soukromé školy, ale je pod patronátem neziskové organizace AGUIPAH, která dohlíží na její neziskový charakter. Co to v praxi znamená?

V současné době navštěvuje Salim přes 1800 dětí. Z nich je 88 adoptováno v rámci programu Adopce na dálku a dalších 81 čekajících na adopci zatím chodí do školy bezplatně. Ostatní děti platí běžné školné podle toho, v jaké finanční situaci se jejich rodiče nebo opatrovníci nacházejí. Tedy bezplatné vzdělání je zde zajištěno i pro ty nejchudší děti.

Těch je ve čtvrti Dar-Es-Salam v Conakry opravdu mnoho. Tato čtvrť patří mezi nejlidnatější a nejchudší. Nejsou zde vybudovány přístupové cesty. Lidé nemají přístup k elektřině ani k pitné vodě. Velkým problémem je také chybějící kanalizace a řešení svozu odpadu.

V období úplného odpojení vody byla Salim jediným zdrojem pitné vody, kterou obyvatelům poskytovala bezplatně, vždy každý den po skončení vyučování.

Salim se stala opěrným bodem ve čtvrti Dar-Es-Salam také hlavně díky svému krédu „úspěch je v nenásilí“. Vyučování i celkový přístup k dětem je veden v duchu výchovy k nenásilí. Učitelé a vychovatelé jsou pečlivě vybíráni a účastní se školících seminářů a teambuldingových akcí.

Zvláštností školy Salim je také to, že v rámci každé budovy je malá ambulance pro pravidelné preventivní prohlídky dětí a pro nezbytně rychlé ošetření.

Ve škole Salim najdete také koše na odpadky, což v Guineji je zatím spíše výjimkou než samozřejmostí a raritou je studentský parlament nebo anonymní schránka přání a stížností, která dává možnost dětem, učitelům i rodičům poskytovat zpětnou vazbu. V tomto duchu panuje ve škole i atmosféra: uvolněná a zároveň plná vzájemného respektu mezi těmi, kteří se ve škole nacházejí.

Minulý rok Salim uskutečnila již druhý ročník výletu pro děti do rekreačního střediska Mangrove v Dabompa (asi 30km od centra Conakry) s celkovým počtem 512 dětí a 25 vychovatelů. Děti prožily nezapomenutelný den v krásném prostředí (pro mnohé to bylo poprvé, kdy opustili své bydliště), mohly se vykoupat v bazénu, což vzhledem ke špatnému přístupu k vodě v každodenním životě v Guineji, je pro ně doslova ráj. Děti se na výlet dlouho připravovaly a jednotlivé třídy soutěžily v recitaci a divadelních představeních na témata nenásilí ve všech jeho podobách, a důležitost vzdělávání dívek. Děti měly také připravena taneční vystoupení, módní přehlídku a imitace známých umělců.

Mouminatou Lamarana Diallo je mezi čtyřmi prvními dívkami v programu adopce (který jsme zahájili v lednu 2002), které budou studovat na VŠ. Vzdělání dívek je v Guineji stále problematické vzhledem k tomu, že rodiče stále kvůli dalšímu uplatnění a roli zajištění rodiny upřednostňují vzdělání chlapců. Máme tedy obrovskou radost z toho, že v programu adopce přibývá dívek, které dokončily studium na střední škole a pokračují dále na vysoké.

Za opravdu významný výsledek projektu adopce na dálku považujeme také skutečnost, že tehdejší děti, dnes již mladí lidé, kteří dostudovali, či se vyučili nějakému řemeslu, pomáhají s organizací projektu, asistují malým dětem, zkrátka posílají dál to, co jim bylo dáno. Je to první generace dětí z adopce na dálku, která nám ukazuje skutečný dopad toho, co jsme před téměř 15 lety začali.

Zveme vás na setkání s Ourym 2.4.2014 od 18h. centrum Wontanara, Tyršova 1, Praha 2.

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->