Skip to main content

Rozšiřujeme školu v Menyi

07.10.2014

V letošním roce bychom rádi rozšířili základní školu a postavili college ve vesnici Menyi (oblast Kindie, cca 160km od hl. města Konakry). Právě rozšíření školy je součástí dlouhodobého plánu, jehož cílem je pomoci obyvatelstvu k důstojným podmínkám pro život tak, aby byli soběstační a nezávislí na externí pomoci a zároveň se stali inspirací pro další komunity v řešení podobné situace.

Klademe důraz na zapojení místní komunity do plánování, rozhodování a realizaci celkového projektu i jeho jednotlivých fází.

Porada s obyvately vesnice Menyi

Menyi

Menyi je vesnice s přibližně 1100 obyvateli, z nichž asi 700 tvoří děti do 18 let. Není zde rozvinutá téměř žádná infrastruktura, lidé nemají přístup k elektřině, zdrojem vody pro celou vesnici byla jedna povrchová studna a potok. Situace je stejná v přilehlých 13 vesnicích. Ve vzdálenějším okolí je pár dalších škol, ale jejich kapacita je  mnohonásobně překročena a úroveň vzdělávání velmi nízká.

 

Nová základní škola v Menyi

Slavnostní inaugurace základní školy Silo de Menyi

V roce 2006 byla dokončena stavba základní školy se třemi třídami, kabinetem, ředitelnou a toaletami. Podmínkou bylo spolupodílení se místních obyvatel na výstavbě. Písek a kamenivo sbírali obyvatelé v okolí a drtili jej přímo na místě. Vodu potřebnou ke stavbě nanosili obyvatelé (především ženy) na svých hlavách z několika stovek metrů vzdáleného potoka. Výstavbu zajistilo učňovské středisko pod vedením jednoho mistra a mladí zedníci zde absolvovali praxi.

Menyi, 2006 - obyvatelé shromažďují kamenivo na štěrk ke stavbě

Finanční prostředky na stavbu školy byly získány od drobných dárců (zejména díky projektu adopce na dálku) a díky daru nadace Heleny Houdové Sunflower children.

V postavené škole je všem dětem poskytováno vzdělání bezplatně. Klademe zde také důraz na další vzdělávání pedagogů a metodiku výchovy k nenásilí. Škola se může pyšnit vysokou úspěšností v přijímacích zkouškách na college, což ukazuje kvalitní úroveň vzdělání. V loňském roce bylo přijato na college 100% absolventů.

Školu o třech třídách v současnosti navštěvuje 161 dětí, což je její maximální kapacita. Ta však nemůže odrazit potřeby Menyi a přilehlých vesnic. Z počátku byly tři ročníky a následně děti pokračovaly v dostupných školách. Ukázal se však velký rozdíl ve kvalitě výuky v naší škole a v těch, kde děti dále navazovaly. Nyní tedy škola funguje na principu smíšených tříd (1. a 2., 3. a 4., 5. a kabinet byl přetransformován pro 6. třídu). Pro učitele je tento stav velmi náročný, protože musí připravit výuku pro dvě různé třídy najednou a zvládnout učit 50-60 dětí v jedné třídě. Toto řešení nadbytku kapacity ale není dlouhodobě udržitelné.

Wontanara a její aktuální priorita: rozšíření školy v Menyi tak, aby mohla zajistit předškolní vzdělání, základní vzdělání (1.-6.třída) a college (7.-10.třída).

Více tříd znamená jistotu v zajištění návaznosti kvalitního vzdělání a dobré přípravy pro střední školu či vyučení se řemeslu.  Tamní lidé vnímají vzdělání jako krok k dalšímu rozvoji vesnice: lidé neodcházejí do velkoměst, naopak se usazují, vesnice se rozšiřuje, zlepšení hygienických návyků a následně úbytek souvisejících nemocí, širší možnosti pro zajištění obživy vlastní rodiny v dospělosti.

V současné době naše základní škola disponuje pouze třemi třídami. Pokud nerozšíříme její kapacitu, děti budou muset pokaždé po dokončení 4. třídy přerušit vzdělání nebo docházet do jiných škol. Tyto školy jsou ale vzdáleny několik kilometrů od jejich domova a děti by musely chodit každý den pěšky i několik hodin pod žhnoucím sluncem. Kvalita vzdělání v těchto školách je také podstatně nižší než v té naší.

Rozšíření naší školy o druhý stupeň by pomohlo místním dětem dokončit základní vzdělání bez nutnosti odchodu od rodiny a komunity. Pozemek pro stavbu školy je již k dispozici a práce budou zahájeny hned, jakmile budeme mít finanční prostředky.

Na projekt v Menyi lze přispět jakoukoliv částkou na náš účet:

č.ú.: 82262329/0800     Variabilní symbol: 2002

Částka potřebná k rozšíření je 300.000 Kč.

Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou jakkoli podpořit tuto další fázi projektu smiley

Více informací: tel: 604983875, info@wontanara.cz

Slavnostní inaugurace vrtu na pitnou vodu, listopad 2013

Kromě základní školy se obyvatelé mohou radovat z hloubkového vrtu na pitnou vodu, díky kterému se pozvedla úroveň života nejen lidem v Menyi, ale i v přílehlých vesnicích. Vrt byl inaugurován v listopadu 2013 a vybudován díky sponzorskému daru adoptivního rodiče 4 dětí Vladimíra Rychtaříka.

 

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->