Skip to main content

Základní škola Silo de Menyi

Var. symbol: 2002 Prioritní projekt
Kindia, Menyi (Guinea)

Vesnice Menyi se nachází v oblasti Kindie, cca 160 km od hl. města Konakry. Žije zde přibližně 1.100 obyvatel, z nichž asi 700 tvoří děti do 18 let. Není zde rozvinutá téměř žádná infrastruktura, lidé nemají přístup k elektřině, zdrojem vody pro celou vesnici byla jedna povrchová studna a potok. Situace je stejná v přilehlých 13 vesnicích. Ve vzdálenějším okolí je pár dalších škol, ale jejich kapacita je mnohonásobně překročena a úroveň vzdělávání velmi nízká. Stejně nepříznivá situace je i v přístupu k základnímu lékařskému ošetření. V roce 2006 zde byla dokončena stavba základní školy se třemi třídami, kabinetem, ředitelnou a toaletami. Podmínkou bylo spolupodílení se místních obyvatel na výstavbě. Písek a kamenivo sbírali obyvatelé v okolí a drtili jej přímo na místě. Vodu potřebnou ke stavbě nanosili obyvatelé (především ženy) na svých hlavách z několika stovek metrů vzdáleného potoka. Výstavbu zajistilo učňovské středisko pod vedením jednoho mistra a mladí zedníci zde absolvovali praxi. Školu o třech třídách v současnosti navštěvuje 161 dětí, což je její maximální kapacita. Všem dětem je v Menyi poskytováno vzdělání bezplatně. Klademe také důraz na další vzdělávání pedagogů a metodiku výchovy k nenásilí. Další fází projektu a velkou prioritou je rozšíření školy tak, aby mohla zajistit předškolní vzdělání, základní vzdělání (1. - 6. třída) a college (7. -10. třída). Více tříd znamená jistotu v zajištění návaznosti kvalitního vzdělání a dobré přípravy pro střední školu či vyučení se řemeslu. Tamní lidé vnímají vzdělání jako krok k dalšímu rozvoji vesnice - lidé neodcházejí do velkoměst, naopak se usazují, vesnice se rozšiřuje, zlepšení hygienických návyků a následně úbytek souvisejících nemocí, širší možnosti pro zajištění obživy vlastní rodiny v dospělosti. Další informace »

Základní škola ve Farako

Var. symbol: 20019
Kankan, Farako (Guinea)

Mateřská a základní škola ve čtvrti Farako II (Kankan, asi 650 km od hlavního města Konakry) je v pořadí druhou školou, kterou jsme stavěli od základů na pozemku, který nám daroval otec Oumara Kanté, hlavního koordinátora v Guineji. Jako výraz poděkování a respektu nese škola jeho jméno: Elhadj Ibrahima Kanté. Financování stavby zajistil z velké části výtěžek z projektu MEDELA Heleny Houdové a Lejly Abbasové, z části také Expediční fond Hedvábné stezky a několik dalších podporovatelů. Škola o třech třídách byla dostavěna v roce 2012 a otevřena prvním žáčkům v roce 2013. Ve školním roce 2013/2014 ji navštěvovalo celkem 108 dětí z toho 58 dívek. Po prvním roce fungování (tři stupně mateřské školy a 1. třída ZŠ) během letních prázdnin 2014 prošla škola stavebními úpravami a třídy byly rozděleny na dvě, abychom mohly poskytnout navazující stupně vzdělání, než se podaří sehnat potřebné prostředky na její rozšíření tak, aby zajistila kromě předškolního vzdělání také celý cyklus ZŠ tedy 1. až 6. třídu. V roce 2014 se také podařilo na pozemku školy vybudovat dětské hřiště pro volnočasové aktivity dětí a byla omítnuta obvodová zeď pozemku. Další informace »