Skip to main content
Filtrovat:   |  Celkem: 173  |  

Amadou Sylla

ID: 20826
Není adoptován

Chlapec, 18 let

Rodina nemá dostatek prostředků pro zabezpečení školní docházky. Mají každodenní problémy s výdaji na bydlení, stravování a lékařskou péči. Chlapec má jednoho sourozence ve věku 3 let. Další informace »

Mariama Sylla

ID: 20899
Není adoptována

Dívka, 18 let

Rodina dívky je chudá. Živí se zemědělstvím. Nemají dostatek prostředků pro zabezpečení školní docházky. Další informace »

M´ Mawa Yattara

ID: 20973
Není adoptována

Dívka, 18 let

M´ Mawa pochází z velice chudé a početné rodiny, protože má čtyři starší sourozence: jednu sestru a dva bratry. I kvůli tomu její výchovu svěřil otec svému kamarádovi, který ale sám nemá dostatek prostředků na to, aby ji poslal do školy. 7-2016 Dívka je v péči své babičky, která byla v loňském roce velmi vážně nemocná a nemohla tak dohlížet na vzdělání M'Mawy. Z tohoto důvodu dívka opakuje 3.třídu. Babička je již zdravá. Další informace »

Mohamed Bangoura

ID: 20935
Není adoptován

Chlapec, 19 let

Mohamed pochází ze zemědělské rodiny, protože jeho otec je pěstitel. Rodiče si přejí vzdělání pro Mohameda, protože si uvědomují jeho důležitost a význam pro budoucnost. Pro svého syna chtějí lepší život nežli mají oni. Další informace »

El-Hadj Ibrahima Barry

ID: 20818
Není adoptován

Chlapec, 19 let

Rodina je velmi chudá. Potýkají se se zdravotními problémy, s problémy s bydlením a se zajištěním denní stravy. Chlapec má staršího bratra ve věku 10 let. Další informace »

Alhassane Camara

ID: 201037
Není adoptován

Chlapec, 19 let

Oba rodiče jsou velmi mladí a bez prostředků, stejně tak i prarodiče. Žijí ve velké chudobě. Chlapec jí často i shnilé ovoce. Další informace »

Paul Bernard Camara

ID: 20930
Není adoptován

Chlapec, 19 let

Paul Bernard pochází z rodiny pěstitele a bydlí ve čtvrti Dansi. Rodiče se snaží ho ve vzdělávání podporovat, ale nemohou si to dovolit. A bez podpory nemůže studovat. Paul má tři sestry a dva bratry. Další informace »

Odia Condé

ID: 201025
Není adoptována

Dívka, 19 let

Polygamní velmi chudá rodiny. V důsledku této chudoby, nepatří vzdělání mezi primární potřeby dětí. Odia by velmi ráda chodila do školy, situace rodiny to však neumožňuje. Má čtyři starší bratry a jednu mladší sestru. Další informace »

Alhasane Diallo

ID: 20822
Není adoptován

Chlapec, 19 let

Příjmy rodičů tohoto chlapce jsou tak nízké, že nestačí na pokrytí výdajů na školní docházku. Rodiče by jej přesto chtěli nechat zapsat do školy, protože vědí, že vzdělání je pro jejich syna jednou z nejlepších investicí do budoucna. Chlapec má jednoho bratra ve věku 1 roku. Další informace »

Aissatou Kourouma

ID: 20613
Není adoptována

Dívka, 19 let

Otec má dvě ženy a na starosti 10 dětí. Rodina žije na předměstí Conakry v mizerných podmínkách co se týče zdraví, jídla, bydlení a vzdělávání. Aissatou doufá, že jí projekt adopce na dálku pomůže uniknout z bídy. Má 2 bratry (10 a 6 let) a 1 sestru (2 roky) Další informace »

Facinet Soumah

ID: 20888
Není adoptován

Chlapec, 19 let

Chlapec pochází z chudé zemědělské rodiny, která nemá dostatek prostředků na zabezpečení základních životních potřeb. Chlapec má čtyři sourozence ve věku 13, 9, 7 a 4 roky. Další informace »

Aboubacar Sylla

ID: 20889
Není adoptován

Chlapec, 19 let

Rodiče chlapce ještě studují. O chlapce se starají prarodiče, kteří se živí zemědělstvím. Potýkají se se zdravotními problémy a často nemají co jíst. Další informace »

Fatoumata Bangoura

ID: 20809
Není adoptována

Dívka, 20 let

Holčička pochází z polygamní rodiny, ve které jsou dvě ženy a 15 dětí. Nemají dostatek prostředků pro zabezpečení bydlení, stravy a potýkají se se zdravotními problémy. Další informace »

Fatoumata Diariou Barry

ID: 20812
Není adoptována

Dívka, 20 let

Dívka pochází z chudé rodiny, kterou živí otec tím, že za úplatu nosí zavazadla na trh. Dívka má sestru ve věku 7 let. Další informace »

Abdoulaye Camara

ID: 201035
Není adoptován

Chlapec, 20 let

Matka je tělesně postižená. Otěhotněla s pomocníkem řidiče (ti kteří hledají cestující do dopravního prostředku), který těhotenstsví neuznal. Matka nechala své dítě tam, kde dělala služebnou. V rodině je již otec v důchodu a proto mají nní problémy se zajištěním vzdělání chlapce. Další informace »

Mory Keita

ID: 20933
Není adoptován

Chlapec, 20 let

Toto dítě pochází ze vzdělané rodiny- jeho otec je učitel. Mory má tři starší bratry. Rodiče se snaží podporovat své děti ve vzdělání i přes velké finanční problémy. A také si uvědomují důležitost podpory dětí ve vzdělávání a že bez ní jejich děti nemohou navštěvovat školu normálně. Další informace »

Daman Mara

ID: 20805
Není adoptován

Chlapec, 20 let

Otec tohoto chlapce je živitelem velmi početné rodiny. Proto nemají dostatek prostředků pro zajištění školní docházky. Chlapec má tři sourozence. Další informace »

Louis Béa Millimono

ID: 201027
Není adoptován

Chlapec, 20 let

Chlapec žije se svým jmenovcem (s tím, po kterém byl pojmenován), který má polygamní rodinu. Každá z žen má více dětí. Ty jsou obětí této situace, protože uživit tak početnou rodinu je velmi těžké. Louis má dvě sestry, měl ještě jednu ale ta zemřela. Další informace »

Mafoulé Sylla

ID: 20878
Není adoptována

Dívka, 20 let

Mafoulé pochází z chudé rodiny, která nemá dostatek prostředků na zaplacení školní docházky. Má pět sourozenců ve věku 13, 9, 7, 3 roky, nejmladší má 1 měsíc. Další informace »

Aboubacar Waoumouno

ID: 20882
Není adoptován

Chlapec, 20 let

Otec chlapce pracuje jako zedník. Výdělek nestačí na pokrytí základních životních potřeb rodiny a na zaplacení školní docházky. Aboubacar má mladšího bratra ve věku 3 let. Další informace »