Skip to main content
Filtrovat:   |  Celkem: 79  |  

Yarie Bangoura

ID: 20941
Není adoptována
Situace je naléhavá

Dívka, 15 let

Yarie žije se svými rodiči v nepopsatelných životních podmínkách. Rodiče se snaží sehnat pomoc kde mohou, protože sami často nedokáží zajistit své holčičce bydlení ani jídlo. Další informace »

Maladö Diakité

ID: 201170
Není adoptována

Dívka, 3 let

I přesto, že otec Maladö pracuje jako učitel v soukromé škole, jeho výplata nepokrývá vše od stravy, bydlení, oblečení až po školné. Proto se rodina rozhodla dívku zařadit do programu adopce na dálku. Maladö má sestru Saran Diakité ID201169 (*2018) Další informace »

Fatoumata Binta Diallo

ID: 201165
Není adoptována

Dívka, 3 let

Rodina se do programu adopce na dálku přihlásila, protože jí chybí nezbytné prostředky na to, aby dívka mohla chodit do školy. Po zaplacení ubytování, oblečení a stravy rodině nezbývá dostatek peněz na školné. Fatoumata Binta má bratra Mamadou Dialla ID201166 (*2015) Další informace »

Mamadouba Camara

ID: 201167
Není adoptován

Chlapec, 5 let

Chlapcova rodina nedisponuje dostatečnými prostředky pro zajištění jeho vzdělání. Po zaplacení bydlení, stravy a oblečení jí už na víc nezbývá. Další informace »

Mamadou Diallo

ID: 201166
Není adoptován

Chlapec, 7 let

Rodina se do programu adopce na dálku přihlásila, protože jí chybí nezbytné prostředky na to, aby chlapec mohl chodit do školy. Po zaplacení ubytování, oblečení a stravy rodině nezbývá dostatek peněz na školné. Mamadou má sestru Bintu Diallo ID 201165 (*2019) Další informace »

Salia Youla

ID: 201161
Není adoptován

Chlapec, 7 let

Rodič dítěte sice pracuje jako učitel v soukromé škole, jeho plat mu však nedovoluje financovat veškeré základní potřeby syna jako jsou vzdělání, oblečení, ubytování anebo zdravotnní péči. Velmi si cení zařazení syna do programu adopce na dálku. Salia má dvě sestry Mariame (*2005) a M'Balou Fatoumatu (*2009) Další informace »

Elhadj Ahmadou Diogo Barry

ID: 201174
Není adoptován

Chlapec, 8 let

Rodině po zaplacení všech nezbytných výdajů jako je jídlo, oblečení a obytování nezbývá dostatek prostředků na zajištění chlapcova vzdělání. Chlapec má jednoho sourozence El Ibrahima Brary (*2007) Další informace »

Bangaly Youla

ID: 201173
Není adoptován

Chlapec, 9 let

Matka chlapce je hospodyně a její příjmy nedokážou pokrýt veškeré chlapcovy potřeby. Z tohoto důvodu jej zapsala do programu adopce na dálku a slibuje si od něj, že se chlapcovi dostane vzdělání. Další informace »

Kadiatou Bangoura

ID: 201171
Není adoptována

Dívka, 11 let

Rodina dívky žije v nelehké situaci nemá prostředky na základní potřeby. Adopce by dívce velmi pomohla k dosažení základního vzdělání. Tiranké má dva sourozence Tiranké Bangouru ID201164 (*2011) a Aïchu Bangouru ID 201163 (*2015) Další informace »

Mamady Diakité

ID: 201058
Není adoptován

Chlapec, 12 let

Velmi skromá rodina. Otec zajišťoval obživu jako mechanik. Dnes trpí vážnou nemocí, která má bohužel velký vliv i na jeho práci. Otec je zoufalý, protože se mu nedaří zajistit vzdělání pro své děti. Mamady má 3 sestry narozené v letech 1990, 2000, 2003 a 2 bratry narozené v letech 1994,1997. Další informace »

Laye Mamady Doumbouya

ID: 201068
Není adoptován

Chlapec, 14 let

Rodina má celkem 6 dětí a žijí v pronajaté chýši, kde je jedna postel a tři rohože, kde spí některé děti. Otec odešel z města hledat živobytí. Matka tedy zůstala sama a stará se o vše. Záleží ji na tom, aby mohly všechny děti chodit do školy. Jedno je již podporováno naší organizací, se dvěmi dalšími jí pomáhají blízcí příbuzní. Chtěla by, aby i její další dvě děti, které jsou již ve školním věku, chodily do školy, proto požádala o pomoc. Laye má 4 sestry nar. v letech 2000, 2004, 2006, 2008 a jednoho bratra nar. v r. 2013. Další informace »

Souleymane Fofana

ID: 20949
Není adoptován

Chlapec, 14 let

Jedná se o chlapce, který žije se svými rodiči. Jsou však ve velice špatné životní situaci a často jim musí vypomáhat sousedé. Rodiče proto shánějí pomoc pro své děti, kde se dá. Další informace »

Bintou Fofana

ID: 20841
Není adoptována

Dívka, 16 let

Holčička má dvě sestry ve věku 19 a 9 let a dva bratry ve věku 18 a 15 let. Rodiče pravidelně ze svých skromných příjmů přispívají na školní docházku sourozenců. Všichni sourozenci holčičky zatím školu navštěvují.<br /> Rovněž Bintou by chtěli poslat do školy. Je však velmi obtížné všechny potřebné výdaje zaplatit, protože jim nezbývá na lékařskou péči a denní stravu. Další informace »

Abdourahime Bah

ID: 20829
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Otec rodiny je již dlouho dobu bez příjmů. Chlapec má 6 sourozenců. Všichni bydlí na předměstí Konakry a potýkají se se zdravoními problémy a zabezpečením každodenních výdajů na stravu. Další informace »

Amadou Dyouldé Barry

ID: 20832
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Chlapec pochází z početné rodiny. Má tři sestry ve věku 13, 10 a 8 let a čtyři bratry ve věku 10, 8, 3 a 2 roky.<br /> Rodina žije v podmínkách extrémní chudoby. Žijí ze dne na den a potýkají se se zdravotními problémy. Další informace »

Mohamed Lamine Camara

ID: 20953
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Jedná se o chlapce žijícího se svými rodiči a svými bratry ve složité životní situaci. Jejich otec se snaží najít způsob, který by jeho synům pomohl ke vzdělání a tím k lepšímu budoucímu uplatnění a životu. Další informace »

Seydouba Camara

ID: 20971
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Seydouba pochází z početné rodiny, má čtyři sourozence, a protože je jeho otec nezaměstnaný nemají dostatek peněz. Kvůli timu, si nemohou dovolil jej poslat do školy a tak hledají pomoc finanční podporu. Další informace »

Alhassane Ibn Alhassane Sylla

ID: 20881
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Alhassane je posledním z dětí polygamní rodiny o více než 27 dětech. Otec zemřel. Matka se potýká s problémem zajištění jídla, vzdělání, zdraví a ošacení svých dětí, které žijí v mizerných podmínkách chudoby. Sourozenci: Mamaista, MˇBallou, Mariétou, Aboubacar, Cheick, Lamine, Mohamed, Ibrahime, Afanyi, Moustapha, Salim, Nabylaye, Aminata, Ousmane atd. Další informace »

Faouly Sylla

ID: 20946
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Faouly žije ve velice početné rodině, která nemá skoro žádné finanční prostředky. Jeho rodiče často nemají dost jídla pro celou rodinu a tak jsou podvyživení oni i děti. Další informace »

M´ Mawa Yattara

ID: 20973
Není adoptována

Dívka, 17 let

M´ Mawa pochází z velice chudé a početné rodiny, protože má čtyři starší sourozence: jednu sestru a dva bratry. I kvůli tomu její výchovu svěřil otec svému kamarádovi, který ale sám nemá dostatek prostředků na to, aby ji poslal do školy. 7-2016 Dívka je v péči své babičky, která byla v loňském roce velmi vážně nemocná a nemohla tak dohlížet na vzdělání M'Mawy. Z tohoto důvodu dívka opakuje 3.třídu. Babička je již zdravá. Další informace »