Skip to main content

Do školních lavic usedlo 505 dětí

05.10.2016

Do školních lavic usedlo letos 505 podporovaných dětí v rámci projektu Adopce afrických dětí, projektu pomoci na dálku. Za téměř 15 let vaší podpory nám trochu vyrostly a rádi bychom se na začátku dalšího školního roku s vámi podělili o jejich úspěchy.

Těší nás, že díky dlouhodobé asistenci v loňském roce úspěšně odmaturovalo 37 studentů a 30 z nich dokonce nastoupilo na univerzitu. Ještě více nás těší, že z těchto 30 studentů jich 17 představují dívky, což je velký úspěch vzhledem k tomu, že dívky mají v Guineji horší přístup ke vzdělání než chlapci.

Jsme také pyšní nato, že za loňský školní rok máme 4 vysokoškolské absolventy. Na různých vysokých školách v několika oblastech Guineje v současné době studuje celkem 40 studentů.

Na střední školu různého zaměření (humanitní vědy, přírodní vědy, matematika) bylo letos přijato celkem 48 studentů, z toho 20 dívek. Z celkového počtu 505 dětí zapojených do adopce na dálku nyní studuje na středních školách 106 studentů. Z těchto čísel máme obrovskou radost a věříme, že i vy.

První stupeň základního vzdělání úspěšně ukončilo a na college bylo přijato 37 žáků z toho 19 dívek. Celkem nyní studuje na college 188 studentů. V loňském roce dokončilo řemeslo celkem 10 mladých učňů v těchto oborech: švadlena, mechanik a kadeřnice.

Od začátku programu adopce na dálku máme již 588 absolventů a 144 dětí svého adoptivního rodiče na dálku aktuálně hledá.

Program adopce afrických dětí na dálku je primárně zaměřen na podporu přístupu ke vzdělání. Děti však ve většině případů díky němu prožívají kvalitnější dětství. Řeší se jejich zdravotní stav, stravování a mimo jiné i uplatnění po skončení školy. Účastní se akcí pořádanými našimi školami (výlety, slavnosti, soutěže, divadla, ...).

Naším cílem je také ochrana před ženskou obřízkou a nucenými sňatky. Je pravda, že ze všech se nakonec nestanou doktoři, učitelé či právníci, jak by si mnozí adoptivní rodiče určitě přáli. Z většiny se ale stávají uvědomělí lidé a rodiče se zodpovědnějším a aktivním přístupem k životu. Stát se rodičem na dálku stojí za pokus:

Za 500 Kč měsíčně, což odpovídá cenně jedné kávy denně, darujete vzdělání a dáte dětem šanci na lepší život. Podpořte guinejské děti a pomožme jim společně prožít dětství se zajištěním základních lidských potřeb. Odměnou vám bude kromě dobrého pocitu také fakt, že budou jako dospělí zcela soběstační a svými znalostmi přispějí k rozvoji celé místní komunity.

........................................................................................................................

Stavíme školu pro 500 dětí v Menyi / Postavme ji společně !  
Veřejná sbírka na účet: 2800829748/2010

"Daruj vzdělání, daruj budoucnost"

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->