Skip to main content

Guinea, Peklo i Ráj západní Afriky přednáška

12.02.2016

Na 35. jindřichohradeckém Science Café, v úterý 9.2.2016 jedna z našich dlouholetých dobrovolnic MUDr. Kateřina Duchoňová vyprávěla o svých dobrovolnických zkušenostech v západoafrické Guineji, o nemocech, příčinách chudoby, životě a českých aktivitách naší organizace:

Během besedy v rámci cyklu Science Café byla představena Guinea v základních aspektech z historického, politického  a demografického pohledu, dále jsem se už zaměřila především na konkrétní zkušenosti z pobytu v Guineji a z dlouhodobé spolupráce s místními koordinátory na projektech organizace Wontanara, zdůraznila jsem  především  otázku vzdělávání a s tím souvisejícího projektu adopcí na dálku a také projektu stavby škol, který je momentálně opět na pořadu dne vzhledem k plánované stavbě nové škole ve vesnici Menyi, na níž je vyhlášena veřejná sbírka. Mluvila jsem také o principech rozvojové pomoci, kdy se sami členové místní komunity aktivně podílejí na jejich organizaci a nejsou jen jejími pasivními příjemci, což vnímáme jako velmi důležité.

............................................................................................................

Dále byla také zmíněna otázka zdravotnictví, které je na velmi nedostatečné úrovni, řadě lidí, včetně dětí chybí přístup i k základnímu lékařskému ošetření, které je budˇpříliš drahé nebo příliš daleko. Také byla řeč  o příčinách chudoby a nespravedlivému rozdělení zisku  zvláště z těžby nerostných surovin (zlato, diamanty, bauxit,..), na jejichž naleziště je Guinea velmi bohatá.              

............................................................................................................                                                                                                       

Během celé besedy byly promítány fotografie z Guineje, včetně fotografické dokumentace dětí z projektu adopce na dálku, také jsem přinesla k lepšímu přiblížení guinejské kultury  vlastní předměty z Guineje – sošky, masky, šaty a látky (některé z těchto ručně vyrobených suvenýrů je také možné pořídit ve fair-trade obchůdku Wontanara).                 

                                                                                         

Na závěr byly v diskusi položeny otázky týkající  se probíhajících projektů, náboženského vyznání v Guineji, výskytu ženské obřízky nebo možnosti rozvoje cestovního ruchu, které jsem se snažila zodpovědět. K dispozici také byly letáčky rozvádějící ve větších podrobnostech projekty rozvojové spolupráce Wontanary, adopce na dálku i již výše zmiňovaný projekt  stavby školy.

............................................................................................................

Guinea. Země s nádhernou přírodou, nalezišti zlata, diamantů, bauxitu a dalších cenných nerostů.
Guinea. Země zmítaná politickými nepokoji, chudobou a nemocemi.
Guinea. Země, kde bohatý je ten, kdo vydělá více než 1 dolar denně.
Guinea. Země, kde se čtvrtina dětí nedožije ani svých 5. narozenin.

............................................................................................................

Fotoreportáž z HELP CAMPu, najdete také na servru Hedvábná stezka.

 

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->