Skip to main content

<b>Kampaň proti radaru</b>

15.04.2008

Je známo, že 70% z nás nesouhlasí s umístěním vojenské základny USA na našem území. Většina čechů chce v této záležitosti rozhodnout v referendu, základním stavebním prvku každé demokracie. Přesto naše a amercká vláda pokračují ve vyjednávání.

Milí přátelé,
dobře víte, že 70% z nás nesouhlasí s umístěním vojenské základny USA na našem území. Většina čechů chce v této záležitosti rozhodnout v referendu, základním stavebním prvku každé demokracie. Přesto naše a amercká vláda pokračují ve vyjednávání.

Jakákoliv smlouva, kterou naše vláda uzavře s vládou USA ohledně umístění vojenské základny USA na území České republiky, nebude mít žádnou legální hodnotu, a tedy český národ se nebude muset cítit zavázán touto smlouvou žádným způsobem.

Členové naší vlády a členové parlamentu, kteří je podporují, by si měli uvědomit, že jejich činy vedou k pocitu velké nedůvěry občanů v instituce, což v budoucnu může způsobit silné společenské nepokoje. Pokud k tomu dojde, budou za to tito politici nést odpovědnost.

Vláda USA si musí uvědomit, že o vojenské základně nevyjednává s českým národem, ale s menšinou, která nezastupuje vůli většiny občanů země. Proto jakákoliv dohoda uzavřená s touto menšinou nebude platná. Američtí přátelé by měli také pochopit, že jejich politika způsobuje mezi Čechy stále více se rozšířující pocit “antiamerikanismu”. Pocit, který v naší kultuře dříve neexistoval. Agresivní politika vlády USA se tak obrátí proti ní samotné. Již teď existují nenásilné činy, jako například bojkot amerických výrobků, které se mohou rozšířit i za hranice českého území.

Podpořte náš nenásilný protest. Podepište on-line petici a rozšiřte ji mezi své přátele. Podpořte každou iniciativu proti radaru a za demokracii. Ještě můžeme naši budoucnost změnit!

Posbírejme za jeden měsíc milion podpisů!

www.nechciradar.cz


Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->