Skip to main content

Ochraňme znovuzrození bolivijského lidu.

21.01.2008

14. Prosince byl bolivijském ústavodárném shromážděním schválen návrh nove ústavy která po 500 letech utlačovaní, navrátí hrdost 36 kmenů původních obyvatel, kteří tvoří 80% obyvatelstva.

Nová bolivijská ústava mimo jiné zavadí jako oficiální jazyk Bolívie, kromě španělštiny také všechny jazyky domorodých kmenů. A všem obyvatelům Bolívie garantuje právo na identitu, do dneška velká část domorodého obyvatelstva právně žádnou identitu neměla a nemohla tak uplatňovat svá občanská práva.

Ochraňme znovuzrození bolivijského lidu.
Lidé celé Evropy sledují s obdivem proces schvalování nové Bolivijské ústavy, demokratický a nenásilný který po 500 letech napravuje nespravedlnosti a křivdy páchané na původním obyvatelstvu.

Podporujeme všemi silami Presidenta Evo Moralese a doufáme že tak jako Neslon Mandela před ním i on přivede svou zemi na cestu spravedlnosti a usmíření.

V této historické změně žádáme mezinárodní společenství, národní vlády a občanskou společnost, aby věnovali svou pozornost tomuto procesu, tak aby vůle bolivijského lidu mohla být konečně naplněna bez brutálních represí, které musela, až do dnešního dne, snášet.

Giorgio Schultze
Evropský mluvčí Nového Humanismu
Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->