Skip to main content

Řetěz pro Afriku - Stavba školy v Menyi, Guinea

30.01.2008

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 (www.zs-pribram.cz)
vyhlašuje pod záštitou o.s. Vysokoškolští humanisté sbírku s názvem Řetěz pro Afriku
Motto: Pojďme společně podpořit činnost lidí, kteří se snaží na černém kontinentu ulehčit živ

Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 (www.zs-pribram.cz)
vyhlašuje pod záštitou o.s. Vysokoškolští humanisté
sbírku s názvem Řetěz pro Afriku

Motto: Pojďme společně podpořit činnost lidí, kteří se snaží na černém kontinentu ulehčit život dětem.
Pojďme se společně, každý z nás vzdát jedné jediné koruny. Kdo chce, může přispět částkou vyšší.

Sbírky se již zúčastnily tyto školy:
Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, Ing. Pavel Lukášek, částka 1080,-
Základní škola, Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800, Mgr. Petra Zrůbková, částka 2724,- Kč.

Touto aktivitou podpořili stavbu školy a víceúčelového centra v Menyi, na které bude vybraná částka použita.
Moc děkujeme za podporu.

Sbirka pokracuje dal a dalsi vybrane prostředky muzete zaslat na č.ú. 82262329/0800, variabilní symbol 2002.

Údaje o škole – název školy, adresa, kontaktní osoba, zaslaná částka – zašlete na zsbc@seznam.cz.

Účastníci v řetězu budou zveřejněni na stránkách hnutí a obdrží certifikát.

PODPORA VESNICE V ZÁPADOAFRICKÉ GUINEJI
o.s.Vysokoškolští humanisté /Guinea / 1999 - 2008

Prostřednictvím svých projektů, jako je „Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku“, jehož cílem je podpořit školní docházku dětí z velmi chudých rodin, pomocí kurzů alfabetizace a řemesel, rekonstrukcí a výstavbou nových škol, se Humanistické hnutí snaží nabídnout místním lidem šanci na lepší budoucnost.

Menyi je malá vesnice s přibližně 300 obyvateli, z nichž polovinu tvoří děti do 15 let. Od ostatních komunikací je vzdálená 3 km. Není zde rozvinutá téměř žádná infrastruktura, lidé nemají přístup k elektřině, mají pouze jeden zdroj pitné vody (studnu) pro celou vesnici, místní škola je zcela nevyhovující (nejbližší státní škola se nachází cca 3 km daleko a ta je již přeplněná) a není zde zdravotnické zařízení. Tato situace je podobná v dalších pěti přilehlých vesnicích, kterých se tento projekt také týká, a celkem zahrnuje cca 550 dětí.

Obyvatelé vesnice a příslušné instituce darovali humanistickému sdružení AGUIPAH (Association guinéene pour l’appui humain) pozemek o rozloze 9.855 m² na výstavbu školy a víceúčelového centra, jehož součástí bude sirotčinec, zdravotnické zařízení, ubytovací zařízení pro soustředění a školení dobrovolníků a pořádání kurzů řemesel a alfabetizace pro dospělé, knihovna. Zbytek pozemku je již teď využíván ke sportovním a volnočasovým aktivitám. Děti zde dále budou mít k dispozici školní jídelnu a družinu.

Slavnostní položení základního kamene proběhlo dne 3. 12. 2003. Jako první se započalo s výstavbou základní školy, a to v srpnu 2006. Podmínkou bylo spolupodílení se místních obyvatel na výstavbě. Písek a kamenivo sbírali obyvatelé v okolí a drtili jej přímo na místě. Vodu na výstavbu, stejně jako na naplnění žumpy, nanosily ženy na svých hlavách z několik stovek metrů vzdálené vesnice. Výstavbu zajistilo učňovské středisko s tím, že učni – zedníci zde absolvovali praxi.

Škola byla slavnostně otevřena dne 8.1.2008. Sestává se ze třech tříd, ve kterých bude probíhat výuka ve dvou směnách, celkem pro 210 žáků. Zaměstnání zde našlo 7 učitelů a ředitel. Finanční prostředky byly získány od drobných dárců a ve spolupráci s nadací Sunflower Heleny Houdové. Dalšími kroky je zajištění solárních panelů na výrobu elektřiny a výstavba sirotčince.
Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->