Skip to main content

Solidarita s tibetským národem

25.03.2008

Solidarita s tibetským národem a hodnotný způsob řešení pro celé lidstvo
Tváří v tvář nedávným událostem v Tibetu odsuzují humanistické Regionály a všichni humanisté Evropy, Latinské Ameriky, Asie, Afriky a Severní Ameriky krvavé násilí a potlačování dem

Solidarita s tibetským národem a hodnotný způsob řešení pro celé lidstvo
Tváří v tvář nedávným událostem v Tibetu odsuzují humanistické Regionály a všichni humanisté Evropy, Latinské Ameriky, Asie, Afriky a Severní Ameriky krvavé násilí a potlačování demonstrací ve Lhase a mnoha dalších tibetských městech režimem Čínské lidové republiky.

Tyto události jsou srovnatelné s násilným útiskem budhistických mnichů a neozbrojených obyvatel vládou Barmy, spojeným s vražděním, vězněním bez soudních procesů a cenzurou všech forem vnitřní a mezinárodní komunikace.

Zároveň odsuzujeme politiku Spojených států a obchodníky se zbraněmi v blízkém okruhu prezidenta Bushe kvůli podpoře odloučení a destabilizace mezi národy celého světa v rámci vyšších zájmů. Toto je případ Kosova a Srbska, Palestiny a Izraele, kde jsou využívány hluboce zakořeněné názory národní identity, nebo podněcování k ekonomické nejednotnosti v Bolívii.

V tomto těžkém okamžiku nejsou hlasy politiků zajímajících se o nejednotnost a konfrontaci ty, které otevřou dveře budoucnosti.

Je nezbytně důležité ochránit historické kořeny všech národů, uznat právo vyznávat svou vlastní víru, náboženství či kulturní zvyky. Ale především navrhnout nová řešení, zvolit odlišnou a hodnotnou cestu jako příklad pro celé lidstvo.

Odloučení národa nebo regionu může mít smysl, pokud normy, činnosti a záměry nesměřují k izolaci nebo regresi zpět ke "starým způsobům". Spíše musí směřovat k polidšťování vztahů mezi národy, skutečnému uznání odlišností a opravdové integraci kultur, národů a regionů, které chtějí být jakýmsi předvojem při utváření univerzálního lidského národa.

Skutečně nový proces lze zahájit pouze cestou nenásilí. Toto je možné, je-li daná kultura naprojektována směrem k budoucnosti, jestliže je pohled lidské bytosti oproštěn od rasové diskriminace, mají-li muži i ženy rovné příležitosti, bez kastování nebo společenských tříd - pohled, který je schopen dát přednost dlouhodobému procesu před okamžitými politickými zájmy.

Jako humanisté žádáme vlády a vládce opozičních frakcí, aby si společně sedli a naslouchali odlišným potřebám a návrhům, a aby přesáhli své centralistické a nacionalistické vize a skrze "humanistickou" vizi dospěli až k odlišnému návrhu.

Potřebujeme nové způsoby interpretace a porozumění složitostem současného společenského fenoménu; potřebujeme trpělivost dějin, abychom zahájili tento dialog, který je tak důležitý a tak urgentní pro celé lidstvo. Za tímto účelem nabízíme pomoc skrze své regionální mluvčí nebo mezinárodní delegace z různých oblastí (Evropa, Severní Amerika, Latinská Amerika Asie), kteří budou vystupovat jako kulturní prostředníci mezi čínskou vládou a tibetskými vůdci.

Bez tohoto dialogu a konstruktivní perspektivy by mohly stejné mezinárodní vztahy mezi Čínou, USA, Ruskem a Evropou se svými zanedbatelnými zájmy vyvolat nezvratný konflikt.
Toto se netýká Olympijských her. V sázce je zde možnost koherentní odpovědi celému lidstvu. Stojíme zde pokorně s nadějí spolu s těmi, kdo staví nové nenásilné lidstvo.


Giorgio Schultze
Spokesperson for New Humanism in Europe

Tomás Hirsch
Spokesperson for New Humanism in Latin America

Sudhir Gandotra
Spokesperson for New Humanism in Asia-Pacific

Chris Wells
Spokesperson for New Humanism in North America

23 March 2008


Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->