Skip to main content

Zdravotní středisko v Kankanu

06.03.2008

Podpořte projekt zdravotního střediska v Kankanu, který byl v sobotu 16.2. na veletrhu Holiday World v rámci 3. kola soutěže Expedičního fondu označen jako jeden ze tří nejlepších.
Číslo účtu: 82262329/0800, var. symbol 2003

Podpořte projekt zdravotního střediska v Kankanu, který byl v sobotu 16.2. na veletrhu Holiday World v rámci 3. kola soutěže Expedičního fondu označen jako jeden ze tří nejlepších.
Číslo účtu: 82262329/0800, var. symbol 2003

Soutěže se zúčastnilo 54 projektů, oceněno bylo 13. Z celkové částky 224 tis. Kč jsme obdrželi 30 tis. Kč s tím, že projekt musíme realizovat do 8 měsíců od vyhlášení soutěže.

Obdržené finanční prostředky bychom rádi použili na pořízení nového vybavení ordinace a lůžkové části včetně malování, čímž by místní obyvatelé získali možnost výdělku.
Zdravotnické vybavení, i použité, bychom rádi získali darem.

Náklady na úpravu ordinace a lůžkové části činí 43 tis. Kč, náklady na zdravotnické vybavení 42,3 tis. Kč (tyto by byly nutné pouze v případě, že by se vybavení nepodařilo darem získat).

Nutné zdravotnické vybavení:
· mikroskop (bez elektrického zdroje)
· tlakoměr, glukoměr, osobní váha, kojenecká váha, pulzometr, fonendoskop, optotyp, čelní binokulární lupa, otoskop
· základní chirurgické nástroje, dezinfekce, vyšetřovací rukavice, obvazový materiál, jednorázové injekční stříkačky apod.

Vybavení může být i použité, ale funkční (netýká se jednorázově použitelných věcí). Rádi na ně vystavíme darovací smlouvu na odpočet z daní.

Zdravotnické středisko slouží především našim adoptivním dětem a méně majetnému obyvatelstvu. S Dr. Traoré, který zde působí, spolupracujeme již od r. 2001. Rekonstrukcí a lepším vybavením střediska bychom mohli oslovit i majetnější obyvatele města a tím získat peníze na ošetřování chudých, kteří si zdravotní péči nemohou dovolit.

Pokud byste chtěli přispět finančně, můžete svůj příspěvek poslat na konto 82262329/0800, var. symbol 2003.

Moc Vám děkujeme!

Kontaktní osoba:
Patricie Čížová
patricie.cizova@retailvision.cz
Tlf.: 724 822 401

http://www.hedvabnastezka.cz/expedicni-fond/expedicni-fond-rozdelil-ctvrt-milionu-13-cestovatelskym-projektum

www.expedicnifond.cz
Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->