Skip to main content

Mezinárodní vědecká konference

Kdy?
10:30 17/10/2013
Kde?
Husitská teologická fakulta UK, Pacovská 350, P-4

univerzita karlova v praze

husitská teologická fakulta

 

Vás zve na mezinárodní vědeckou konferenci

 

Ochrana lidských práv humanitární pomocí a programy rozvojové spolupráce

Mezinárodní kontexty

Kontinuita, komplementarita, koheze, partnerství

 

konanou dne 17. října 2013 v Praze, v prostorech Nové auly UK HTF / L101

předpokládaný časový harmonogram 12:30 – 17:00

 

 

Cíl konference

Ochrana základních práv a svobod spolu s podporou demokracie jsou jedním ze stěžejních cílů humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Tento cíl prosazuje každá akce na úrovni humanitární pomoci i rozvojové spolupráce. Sociální práce tak přispívá k bezpečnosti, stabilitě a udržitelnému rozvoji ve světě.

 

Vědecký výbor konference

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. UK HTF v Praze

Doc. Paed.Dr. Olga Zelinková, CSc. UK HTF v Praze

Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. VŠE v Praze

 

 

Organizační výbor konference

Mgr. Monika Nová (Měrotská), UK HTF v Praze

Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D. UK HTF v Praze

MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D., UK HTF v Praze

 

 

Vstup na konferenci je volný, vložné se nepožaduje

Program konference

12:30 Zahájení, úvodní slovo

 

Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.,vedoucí katedry psychosociálních věd a etiky UK HTF, Mgr. Monika Nová, UK HTF KPSVE

 

12:50 Efektivita rozvojových projektů po tsunami v jihovýchodní Asii

Mgr. Megan King  (Charita Česká republika, vedoucí mise v Indonésii)

 

13:10 Efektivita poskytované pomoci při implementaci paliativní medicíny v podmínkách rovníkové Afriky.

Lukáš Malý(student 3. Lékařské fakulty UK, organizace Shalom for Ufanda)

 

13:30  Diskuse moderovaná Mgr. Monikou Novou

 

13:40 Ochrana lidských práv - Dětská práce v rozvojových zemích: mýty a souvislosti

Mgr. Pavla Jebili Začalová, MSc (organizace Člověk v tísni, koordinátorka projektu „Stop dětské práci)

 

14:00 Projekty rozvojové spolupráce s důrazem na vzdělání a výchovu k nenásilí v Guineji

Bc.Táňa Bednářová (zakladatelka a předsedkyně organizace Wontanara)

14:20  Diskuse moderovaná Mgr. Monikou Novou

 

14:40 "(Ne)zájem západní společnosti o Somálsko"

Jan Havlíček (cestovatel, vedoucí expedičních výprav do Keňi, majitel CK Tuareg Tours)

 

15:00 Jak svahilský hip hop ovlivňuje politické mínění a jeho vliv

Mgr. Zuzana Lhotová (antropoložka, módní návrhářka Chizika)

 

15:20  Diskuse moderovaná Mgr. Monikou Novou

 

15:30  Humanitární pomoc v rámci buddhistické nauky na Sri Lance

Světlana Fišerová (sociální pracovnice,účastník projektu na Sri Lance )

 

15:50 Buddhistická nauka - prolínání do našeho života a výchovy.

Mgr. Hana Soudková (speciální pedagožka, účastnice projektu na Srí Lance)

 

16:10  Diskuse moderovaná Mgr. Monikou Novou

 

16:20 Zážitky a zkušenosti z Ugandského sirotčince

AdélaMarková (studentka Pedagogické fakulty UK)

 

16:30 Pomoc dobrovolníků na rozvojových programech v Zambii

Bc. Radka Krygarová,  Bc.Kateřina Homolová (studentky Zdravotně – sociální fakulty, Jihočeské Univerzity)

 

16:50  Diskuse moderovaná Mgr. Monikou Novou

 

17:00 Závěr konference