Skip to main content

Zpátky v lavicích

09.02.2015

19. ledna se s více jak tříměsíčním zpožděním opět otevřely brány všech škol v Guineji. Nežádoucí prázdniny se tak kvůli epidemii eboly dětem protáhly téměř na 7 měsíců. Ebola v Guineji propukla na začátku roku 2014, vyžádala si tisíce životů nejen v Guineji a stále se nad ní nepodařilo zvítězit.

Poslední statistiky udané guinejským ministrem zdravotnictví k 30.1.2015 hovoří o 2879 zaregistrovaných případech a z toho 1886 úmrtí. (zdroj: guineenews.org)

Celkový počet nových případů se v posledních týdnech výrazně snížil: v celé zemi bylo jen Výskyt eboly v Guineji (archiv: MSF)9 potvrzených a 7 hospitalizovaných pacientů. Ebola se ale stále považuje za aktivní v 13 prefekturách Guineje a epidemie je nadále geograficky rozšířená. Nové řetězce přenosu navíc byly hlášeny z oblastí, v nichž se dříve ebola považovala za nepřítomnou. Lékaři bez hranic v reakci na tuto novou dynamiku epidemie vyslali rychlý reakční tým, aby zasáhl v nových ohniscích. Tento tým nyní zasahuje ve Faranah, odkud byly hlášeny nové případy. Druhý reakční tým brzy dorazí do země. Tyto týmy jsou schopné urychleně identifikovat a prošetřit nové případy a sledovat ty, kdo s nimi byli v kontaktu. Dokážou také zřídit izolační jednotky uvnitř existujících zdravotních zařízení. (30.1.2015 zdroj: lekari-bez-hranic.cz)

Dle informací od našich přátel proběhly v celé zemi preventivní opatření: skrze televizi, rádia, hromadné sms zprávy, na mnoha místech byly instalovány nádoby s dezinfekcí. Také všechny školy musely být před zahájením vyučování vybaveny nezbytnými hygienickými potřebami a před vstupem do školy se každému měří teplota. Studenti letos zapsaní na vysoké školy musí absolvovat kurzy prevence před epidemií Eboly.Měření teploty při vstupu do školy Hadja Manan Kaba v Senkefara, Kankan

Vzhledem k zajištění bezpečnosti se začátek školního roku stále odkládal a mnozí se již báli, že bude letošní školní rok prostě vynechaný. Vláda opodstatnila toto zpoždění nezbytností přijmout veškerá opatření, která by zamezovala šíření viru Ebola ve školním prostředí. Museli být např. proškoleni všichni zaměstanci ve školách po celé zemi.

Začít či nezačít s vyučováním?

Názory na zahájení vyučování se liší. Někteří kritizují velké zpoždění, které přineslo řadu komplikací mnoha lidem: zatímco děti si budou muset po více jak půlroce oživit své znalosti a zvyknout si znovu na školní režim a dohnat učivo celého roku v mnohem kratším čase, tak zaměstnanci škol byli prakticky po dobu „ebolových prázdnin“ bez základního příjmu k obživě své rodiny.

Jiní se zase vyjadřovali o předčasnosti otevření škol a nedostatečném čase na přípravu (datum 19.1. oznámila vláda jen cca týden předem). Jako důvod uvádí riziko rozšíření nákazy v případě, že školu navštíví nakažené dítě.  

Mezi další důsledky epidemie Eboly patří ještě větší prohloubení chudoby v Guineji. Došlo k ochromení mnoha ekonomických aktivit a rodiny nemají dostatek prostředků na opětovný zápis svých dětí ke školní docházce. Děti do škol přicházely pozvolna. Mezi hlavní důvody rodiče zmiňovali právě špatnou finanční situaci rodiny nebo strach z nakažení ve škole.

Některé školy zahájily vyučování hned od prvního dne, jiným zabrala v prvních dnech mnoho času celková organizace školního roku, zápis dětí apod.

Také pro nás celková situace v Guineji v souvislosti s ebolou znamená další ztížení už tak velmi náročné práce. Naši guinejští koordinátoři však potvrdili, že téměř všechny děti z programu adopce na dálku by již měly sedět ve školních lavicích.

Příchod žáků do školy Salim v prvním týdnu po zahájení školního roku.

Náhradní vyučovací program

Program vyučování je naplánován následovně: z původních 28 týdnů školního roku bude odučeno 27 týdnů, které jsou rozloženy do července, pro ty, které letos čekají přijímací zkoušky (6. a 10. třída) až do srpna. Vyučování probíhá i v sobotu a zkráceny byly téměř všechna volna související se státními a náboženskými svátky. To platí pro všechny stupně kromě mateřské školy.

Prázdniny budou po tomto školním roce trvat jeden měsíc – v září (místo původních třech) a nový školní rok, začne jako obvykle 1.října 2015.

Díky tomuto opatření by měli školáci zvládnout minimálně 90 procent učiva daného ročníku.

Upravena byla i frekvence hodnocení. Zpravidla byli žáci hodnoceni každý měsíc – vždy po třech týdnech probíhal týden zkoušení a písemek. Letos proběhne týden evaluací dvakrát - vždy po čtyřech měsících. Pololetní vysvědčení se očekává v dubnu, závěrečné pak v srpnu.

Guinea dostává pořádně zabrat. A proto bych chtěla na závěr vyslovit hluboké přání, aby se zmírnilo současné utrpení tamních lidí, aby se podařilo úplně zastavit epidemii eboly v Africe, aby děti zvládly učivo tohoto školního roku a nám se podařilo posílit a rozšířit naše aktivity.

Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří nás podporují a umožňují nám tak smysluplně pomáhat tam, kde je potřeba.

Táňa Bednářová, Wontanara

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->