Skip to main content

<b>Zákony o azylu a pobytu cizinců... </b>

08.06.2007

petice proti navrhovaným změnám.
o.s. Vysokoškolští humanisté se připojuje k petici proti některým navrhovaným změnám v novele zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců. Petice vychází z Prohlášení nevládních organizací, ke kterému se k 28.5.2007

Zákony o azylu a pobytu cizinců...
petice proti navrhovaným změnám

o.s. Vysokoškolští humanisté se připojuje k petici proti některým navrhovaným změnám v novele zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců. Petice vychází z Prohlášení nevládních organizací, ke kterému se k 28.5.2007 připojilo 24 nevládních organizací.

Petici je možné podpořit elektronicky, nebo zasláním podpisového archu na adresu: Poradna pro občanství, Petrská 29, Praha 1 anebo na adresu Multikulturní centrum Praha, Vodičkova 36 (palác Lucerna), Praha 1.

Znění petice:
My, níže podepsaní občané České republiky a cizinci žijící na jejím území, využíváme svého práva daného čl. 18 Listiny základních práv a svobod a žádáme zákonodárné sbory České republiky, aby nedopustily přijetí navrhovaného znění novely zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců (sněmovní tisk 191).

Ve své současné podobě by některé body novely měly velmi negativní dopad jak na uprchlíky hledající v ČR útočiště před pronásledováním, tak i na život cizinců, jejich českých rodinných příslušníků a obecně na standardy lidských práv v ČR.

Jsme důrazně proti tomu, aby:
:. boj s nelegální migrací vedl k omezení práva na azyl a žadatelé o azyl byli předem považováni za nebezpečí, před kterým je třeba společnost chránit;

:. bylo se všemi žadateli o azyl nakládáno jako se simulanty, kteří zneužívají azylový systém a jimž pobyt v ČR co nejvíc znepříjemníme, například povinným pobytem ve vězeňských podmínkách, který může být dle novely až půlroční na letišti a několikaletý v běžné azylové proceduře;

:. se řízení o udělení azylu změnilo v pouť cizinců po různých internačních táborech a vznikaly zóny, ve kterých platí nižší standardy lidských práv než na zbytku území ČR a ve kterých jsou zadržováni lidé, u nichž se omezení práv zrovna politicky hodí (následovali bychom tak směr vytyčený například USA, které internují žadatele o azyl na nechvalně známé základně Guantanamo);

:. bylo každé manželství českých občanů s cizinci bezdůvodně považováno za fingované, cizinecká policie už nyní může sňatky prověřovat, není tedy důvod podmínky zpřísňovat;

:. bylo cizincům, kteří jsou manžely/manželkami českých občanů, odejmuto dosavadní právo na okamžité získání trvalého pobytu, což by znamenalo řadu negativních důsledků pro celou rodinu - zejména v oblasti zdravotního pojištění, státní sociální podpory a dalších práv.

Celé znění Prohlášení k hrozící změně zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu, na které tato petice navazuje je dostupné na www.diskriminace.cz a www.migraceonline.cz. Najdete zde také aktuální informace a komparaci v současnosti platného a připravovaného znění zákonů.Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->