Skip to main content

Stáž Specialista Marketingu od srpna 2014

04.06.2014

Obecně prospěšná společnost Wontanara nabízí skvělou příležitost stáže – Specialista marketingu v rámci projektu Stáže pro mladé příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí - Fond dalšího vzdělávání, pro studenty posledních ročníků středních a vysokých škol.

Zapojte se do projektu, který podporuje vaši profesní budoucnost. Osvojíte si pracovní návyky a získáte praktické znalosti v oboru, který studujete.

Kdo může být stážistou?

 • žáci prezenčního studia posledního ročníku středních škol (SŠ) s trvalým pobytem na území České republiky (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem do posledního ročníku),
 • studenti prezenčního studia posledních 2 semestrů vyšších odborných škol (VOŠ) a vysokých škol (VŠ) s trvalým pobytem na území České republiky (stáž lze absolvovat i během letních prázdnin před nástupem do předposledního semestru, s předpokládaným ukončením studia nejpozději do 12 měsíců).

(Oprávněnost patřit do cílové skupiny doloží zájemce o stáž potvrzením o studiu.)

Co vám stáž přinese?
 • získáte praxi v oboru, který studujete,
 • seznámíte se s prostředím neziskových organizací v daném oboru, propojíte své teoretických znalosti s praxí;
 • zajistíme vám kvalitního mentora a vytvoříme odpovídající podmínky pro průběh stáže;
 • získáte nové zkušenosti
 • absolvujete individuální poradenství zaměřené na potřebné dovednosti pro vstup na trh práce
 • budete mít přístup k e-learningovému kurzu, zaměřenému na rozvoj soft-skills (měkkých dovedností);
 • dostanete hrubou hodinovou mzdu 60 Kč/hodinu.

Podmínky absolvování stáže

 • stáž musí být v souladu s oborem, který studujete;
 • je nutné předložit potvrzení o studiu;
 • délka stáže je 300 hodin v rozmezí 3 měsíců
 • stáž je mimoškolní aktivita – probíhá ve volném čase žáků a studentů.

Jak se do projektu přihlásit?

1. Zaregistrujte se jako zájemce o stáž zde: registrace

2. V nabídce Karty stáží si vyfiltrujte Prahu. Wontanara nabízí zatím jednu stáž – Specialista marketingu (termín od 1.8.-1.11.). Přihlaste se na stáž, přiložte svůj životopis a naskenované potvrzení o studiu a těšte se na případný pohovor :)

Pro více informací kontaktujte Táňu Bednářovou, tel: 604983875, email: info@wontanara.cz

Manuál, metodiky a další důležité dokumenty

Podrobné informace naleznete v novém Manuálu pro stážistu.

S procesem, který předchází samotnému zahájení stáže, se můžete seznámit za pomoci jednoduchého schématu.

Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->