Skip to main content

Komise za nenásilí

21.01.2008

Komise za nenásilí
- možné řešení pro Keňu?
Situace v Keni se nelepší, naopak. Násilí se stále ještě neutišilo, další lidé utíkají ze svých domovů a Keni hrozí humanitární katastrofa.

Z iniciativy členů Humanistického hnutí v Keni před několika týdny vzešel velmi zajímavý projekt, který by s nastalou situací dokázal pracovat a za pomoci všech, kterých se tato situace týká, ji i řešit. Jedná se o vytvoření komisí za nenásilí. Tyto komise již dnes vznikají v různých lokalitách a začínají svou práci.

Principem mírových komisí je něco, co v současné době v Keni chybí – dialog, spolupráce, mírové řešení problémů, které danou lokalitu trápí, napříč politickým i kmenovým spektrem. Komise zakládají lidé, kteří věří, že se dnešní situace v Keni dá řešit klidnou a nenásilnou cestou. Tito lidé potom zvou své sousedy a známé, z rozdílných kmenů, aby se komisí zúčastnili. Právě kmenová odlišnost v rámci komisí je v tuto chvíli pro Keňu, kterou cloumá kmenové násilí, velmi zásadní. Pokud by těchto mírových komisí vzniklo více, dalo by se potom lépe a efektivněji apelovat na vládnoucí složky, aby k mírovému řešení situace přistoupily. Jejich vznik je však i přes samotné mírové zaměření velmi složitý, vzhledem k trvajícímu zákazu shromažďování.

Se vznikem mírových komisí velmi úzce souvisí také prohlášení Humanistického hnutí v Keni, vytvořené 7.ledna 2008. Jedná se o text, který vypadá velmi jednoduše a pochopitelně - v tomto krátkém prohlášení je něco, co cítí každý člověk na celém světě – touha po životě v míru, snaha o dohodu mezi lidmi, prosba o uvědomění si, že všichni jsme lidské bytosti, kterým ke šťastnému životu stačí vlastně jen velmi málo.
Fotogalerie
Nejnovější články
Všechny zprávy ->