Skip to main content
Filtrovat:   |  Celkem: 185  |  

Mariama Sylla

ID: 201268
Není adoptována

Dívka, 9 let

Mariama kvůli těžké rodinné situaci do školy nemůže docházet často, ale přesto má velmi slibné výsledky. Potřebuje však finanční podporu, aby se svému studiu mohla věnovat naplno. Další informace »

Bangaly Youla

ID: 201173
Není adoptován

Chlapec, 9 let

Matka chlapce je hospodyně a její příjmy nedokážou pokrýt veškeré chlapcovy potřeby. Z tohoto důvodu jej zapsala do programu adopce na dálku a slibuje si od něj, že se chlapcovi dostane vzdělání. Další informace »

Aminata Diakité

ID: 201225
Není adoptována

Dívka, 10 let

Aminata je velice usměvavá a zdvořilá dívka. Žije v domě, ve kterém se nachází pouze dvě postele - na jedné spí rodiče, na druhé Aminata se svými sestrami. K jídlu dostává buď rýži, anebo jídlo z konzervy. Byla propuštěna ze školy kvůli nezaplacenému školnému. Další informace »

Mariama Cissé Diallo

ID: 201269
Není adoptována

Dívka, 10 let

Mariama má velice ráda školu. Její otec, který za školu nese náklady je však bez zaměstnání, a Mariama tak potřebuje pomoc aby se dále mohla vzdělávat. Další informace »

Mariame Toure

ID: 201228
Není adoptována

Dívka, 10 let

Mariame je chytrá dívka. Její matka jí opustila neznámo kam a stále se ještě nevrátila. Mariame bydlí u svého dědečka v domě o dvou místnostech, který děda sám postavil, a ve kterém se stará o 8 vnuků a vnuček. Žádná ze šesti dívek nechodí do školy. Je jediná z otcových čtyř dětí která se učí, ale pouze díky skupině dobrovolníků. Potřebuje pomoc aby se mohla vzdělávat ve škole. Další informace »

Kadiatou Bangoura

ID: 201171
Není adoptována

Dívka, 11 let

Rodina dívky žije v nelehké situaci nemá prostředky na základní potřeby. Adopce by dívce velmi pomohla k dosažení základního vzdělání. Tiranké má dva sourozence Tiranké Bangouru ID201164 (*2011) a Aïchu Bangouru ID 201163 (*2015) Další informace »

Safiatou Konate

ID: 201226
Není adoptována

Dívka, 11 let

Salifatou je chytrá dívka pocházející z rodiny se čtzřmi dětmi. Jí dvakrát denně (snídaně, večeře), a to pouze rýži. Ani jedna z jejích sester nenavštěvuje školu. Pouze Salifatou se díky skupině dobrovolníků dostalo nějakého vzdělání, avšak by ráda navštěvovala opravdovou školu. Další informace »

Mamady Diakité

ID: 201058
Není adoptován

Chlapec, 12 let

Velmi skromá rodina. Otec zajišťoval obživu jako mechanik. Dnes trpí vážnou nemocí, která má bohužel velký vliv i na jeho práci. Otec je zoufalý, protože se mu nedaří zajistit vzdělání pro své děti. Mamady má 3 sestry narozené v letech 1990, 2000, 2003 a 2 bratry narozené v letech 1994,1997. Další informace »

Laye Mamady Doumbouya

ID: 201068
Není adoptován

Chlapec, 14 let

Rodina má celkem 6 dětí a žijí v pronajaté chýši, kde je jedna postel a tři rohože, kde spí některé děti. Otec odešel z města hledat živobytí. Matka tedy zůstala sama a stará se o vše. Záleží ji na tom, aby mohly všechny děti chodit do školy. Jedno je již podporováno naší organizací, se dvěmi dalšími jí pomáhají blízcí příbuzní. Chtěla by, aby i její další dvě děti, které jsou již ve školním věku, chodily do školy, proto požádala o pomoc. Laye má 4 sestry nar. v letech 2000, 2004, 2006, 2008 a jednoho bratra nar. v r. 2013. Další informace »

Souleymane Fofana

ID: 20949
Není adoptován

Chlapec, 14 let

Jedná se o chlapce, který žije se svými rodiči. Jsou však ve velice špatné životní situaci a často jim musí vypomáhat sousedé. Rodiče proto shánějí pomoc pro své děti, kde se dá. Další informace »

Abdourahime Bah

ID: 20829
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Otec rodiny je již dlouho dobu bez příjmů. Chlapec má 6 sourozenců. Všichni bydlí na předměstí Konakry a potýkají se se zdravoními problémy a zabezpečením každodenních výdajů na stravu. Další informace »

Amadou Dyouldé Barry

ID: 20832
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Chlapec pochází z početné rodiny. Má tři sestry ve věku 13, 10 a 8 let a čtyři bratry ve věku 10, 8, 3 a 2 roky. Rodina žije v podmínkách extrémní chudoby. Žijí ze dne na den a potýkají se se zdravotními problémy. Další informace »

Mohamed Lamine Camara

ID: 20953
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Jedná se o chlapce žijícího se svými rodiči a svými bratry ve složité životní situaci. Jejich otec se snaží najít způsob, který by jeho synům pomohl ke vzdělání a tím k lepšímu budoucímu uplatnění a životu. Další informace »

Seydouba Camara

ID: 20971
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Seydouba pochází z početné rodiny, má čtyři sourozence, a protože je jeho otec nezaměstnaný nemají dostatek peněz. Kvůli tomu si nemohou dovolit jej poslat do školy a tak hledají podporu. Další informace »

Amadou Sylla

ID: 20826
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Rodina nemá dostatek prostředků pro zabezpečení školní docházky. Mají každodenní problémy s výdaji na bydlení, stravování a lékařskou péči. Chlapec má jednoho sourozence ve věku 3 let. Další informace »

Faouly Sylla

ID: 20946
Není adoptován

Chlapec, 17 let

Faouly žije ve velice početné rodině, která nemá skoro žádné finanční prostředky. Jeho rodiče často nemají dost jídla pro celou rodinu a tak jsou podvyživení oni i děti. Další informace »

Mariama Sylla

ID: 20899
Není adoptována

Dívka, 17 let

Rodina dívky je chudá. Živí se zemědělstvím. Nemají dostatek prostředků pro zabezpečení školní docházky. Další informace »

M´ Mawa Yattara

ID: 20973
Není adoptována

Dívka, 17 let

M´ Mawa pochází z velice chudé a početné rodiny, protože má čtyři starší sourozence: jednu sestru a dva bratry. I kvůli tomu její výchovu svěřil otec svému kamarádovi, který ale sám nemá dostatek prostředků na to, aby ji poslal do školy. 7-2016 Dívka je v péči své babičky, která byla v loňském roce velmi vážně nemocná a nemohla tak dohlížet na vzdělání M'Mawy. Z tohoto důvodu dívka opakuje 3.třídu. Babička je již zdravá. Další informace »

Mohamed Bangoura

ID: 20935
Není adoptován

Chlapec, 18 let

Mohamed pochází ze zemědělské rodiny, protože jeho otec je pěstitel. Rodiče si přejí vzdělání pro Mohameda, protože si uvědomují jeho důležitost a význam pro budoucnost. Pro svého syna chtějí lepší život nežli mají oni. Další informace »

El-Hadj Ibrahima Barry

ID: 20818
Není adoptován

Chlapec, 18 let

Rodina je velmi chudá. Potýkají se se zdravotními problémy, s problémy s bydlením a se zajištěním denní stravy. Chlapec má staršího bratra ve věku 10 let. Další informace »